Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

Vignet Permanente Educatie voor TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

Aan onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie is het NOBCO PE-Vignet verleend. Dat betekent dat onze opleiding voldoet aan diverse kwaliteitscriteria voor coaches die door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) zijn vastgesteld. Op grond van dit PE-Vignet krijg je bij deelname 120 punten voor permanente educatie (PE) toegekend.

De toetsingscriteria voor toekenning van het PE-Vignet vallen uiteen in vier rubrieken. Onze opleiding voldoet aan al deze criteria.

1. Toepasbaarheid
Onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie is gericht op het ontwikkelen van beroepscompetenties verbonden aan het vak van coach.

2. Diepgang
Onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie draagt bij aan leerervaringen en het beheersen van het geleerde. De gewenste diepgang is gerelateerd aan de duur van de opleiding. Voor het vaststellen van de diepgang van de opleiding wordt onder meer gekeken naar:

 • groepsgrootte;
 • aantal deelnemers per trainer;
 • doelgroep – die moet bestaan uit coaches, andere begeleidingskundigen (therapeuten, counselors, mediators e.a.) en/of professionals uit gerelateerde gebieden (HR-managers, vertrouwenspersonen, artsen, leraren e.a.);
 • aantal gehanteerde leerstijlen en afwisseling van leerstijlen;
 • aantal uren studiebelasting;
 • hoeveelheid en aard van te bestuderen literatuur;
 • inzet van transfer-bevorderende methodieken zoals
  casusconceptualisaties, werkstukken, verslagen, proefcliënten, intervisie en supervisie, praktijkopdrachten op basis van expliciete criteria;
 • toetsing van het entreeniveau en eindniveau op basis van expliciete criteria.

3. Deskundigheid
De PE-commissie van de NOBCO heeft de deskundigheid van opleider/trainer Manon Bongers vastgesteld. De opleider/trainer moet aantonen te beschikken over voldoende toegepaste kennis en ervaring op het betreffende terrein en over aantoonbare didactische en trainersvaardigheden. Het EIA-niveau van de opleider/trainer en eventuele andere certificeringen door andere beroepsverenigingen worden hierbij meegewogen.

4. Tastbaarheid
Omdat de NOBCO een grens wil trekken tussen enerzijds diverse vormen van coaching en anderzijds alternatieve geneeskunde en ‘healing’, moet aangetoond worden:

 • wat de betreffende opleiding toevoegt aan het werkveld van coaching;
 • hoe een toegepaste methodiek werkt op een manier die wetenschappelijk geverifieerd kan worden;
 • hoe de activiteit past binnen de basisprincipes en professionele normen van coaching (de niet-sturende en niet-wetende houding van de coach).

Onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie heeft al deze punten kunnen aantonen.

Wil je meer weten over het NOBCO PE-Vignet? Raadpleeg dan de website van de NOBCO.

Bekijk meer blogartikelen

Trainingen en opleidingen