Klachtenregeling

Ethische code

Opleidingsinstituut Bongers & Partners werkt in haar dienstverlening volgens een aantal uitgangspunten voor het gedrag en handelen van begeleiders. Deze uitgangspunten zijn beschreven in de ethische code van de European Association of Transactional Analysis (EATA). Onze begeleiders werken vanuit deze uitgangspunten.

Klacht

Heb je een klacht over een begeleider van Opleidingsinstituut Bongers & Partners? Leg je klacht dan eerst bij Bongers & Partners neer. Richt je klacht bij voorkeur per mail tot de directeur (Manon Bongers) van Bongers & Partners via manon@bongers-partners.nl Vermeld bij je klacht je volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam van de begeleider en waar de klacht over gaat. Je kunt je klacht ook per post naar ons sturen: Opleidingsinstituut Bongers & Partners, ’s-Gravendijckseweg 60, 2201 CZ Noordwijk. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 10 jaar bewaard.

Klachtenregeling

Als je jouw klacht hebt ingediend neemt Manon Bongers binnen 5 werkdagen contact met je op. In onderling overleg wordt met jou besproken hoe de klacht wordt behandeld. Klachten behandelen wij zorgvuldig en respectvol. Ons streven is om in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Bij een klacht gaan wij na of de begeleider heeft gehandeld conform de ethische code van de EATA. Klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer/cliënt hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gebracht met toelichting van het uitstel. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer Manon Bongers verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Het oordeel is bindend. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld door Bongers & Partners.

Onafhankelijke derde

Als onafhankelijke derde heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met de Nederlandse Vereniging van Transactionele Analyse (NVTA).  Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties worden door Bongers & Partners snel afgehandeld.