Coaching

Wat is coaching?

Het doel van coaching is dat je op je werk beter functioneert. De coach inventariseert met jou wat je kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten zijn. Daarna formuleer je samen leerdoelen die gerelateerd zijn aan jouw werksituatie. Vanuit deze leerdoelen stimuleert de coach bij jou het inzicht in je eigen denken, voelen en handelen, en in dat van anderen. Doordat je je bewust wordt van je patronen op mentaal, emotioneel, gedrags- en sociaal niveau, ben je in staat om je kwaliteiten te versterken en storende ingesleten gedrags- en relatiepatronen te herkennen en te doorbreken.

De coach maakt samen met jou een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Je brengt samen met je coach mogelijkheden voor nieuw gedrag in kaart en experimenteert met de gedragsopties. Zo ervaar je direct in de praktijk wat het effect is als je ander, functioneler gedrag laat zien.

In onze coachpraktijk zien we dat coaching en counseling vaak hand in hand gaan. Persoonlijk welzijn is niet strikt te scheiden van je werksituatie. Beide beïnvloeden elkaar. Iemand kan als coachdoel hebben de verantwoordelijkheid bij zijn meewerkers te laten in plaats van die over te nemen. Een bijbehorend counselingdoel kan zijn om te leren goed voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door tijd voor ontspanning te nemen. Wanneer in het intakegesprek duidelijk wordt dat persoonlijke ongemakken en valkuilen een rol spelen, dan wordt de focus in de vraagstelling verlegd en een combinatie gemaakt van coach- en counselingdoelen.

Als het helpend is voor jouw leerproces besteden we ook aandacht aan de dieperliggende oorzaken van je gedrag. We staan dan stil bij de invloed van je persoonlijke geschiedenis op je functioneren in het hier-en-nu. We werken dan bijvoorbeeld met het doorléven en oplossen van interne conflicten, contact maken met je gevoelens, patronen uit je gezinssysteem van herkomst en de biografie. Samen met jou maakt de coach een vertaalslag naar het heden en de toekomst. Zowel voor je persoonlijke situatie als je werkomgeving.

Herken je dit?

| Je moet veel van jezelf, waardoor je weinig werkplezier ervaart.
| Je hebt vaak een gehaast gevoel, bent ongeduldig en anticipeert veel.
| Je neemt verantwoordelijkheden van collega’s of medewerkers over.
| Je twijfelt aan jezelf en zegt niet rechtstreeks tegen je collega’s wat je denkt of voelt.
| Je stoort je aan het gedrag van je leidinggevende, collega of medewerker.

Wil je dit?

| Leren vertrouwen op jezelf en anderen, en mild zijn voor jezelf.
| Met je aandacht in het hier en nu zijn en in het moment reageren.
| De verantwoordelijkheid daar laten waar die thuishoort.
| Je zelfverzekerd voelen en durven zeggen wat je denkt, vindt en voelt.
| Je eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en positief beïnvloeden.
Dan is een individueel coachprogramma geschikt voor jou.

Leercontract

Samen met de coach sluit je een leercontract, waarin je leerdoelen en onderzoeksvragen staan beschreven. Als je afspreekt dat je leidinggevende jou in het coachtraject steunt en in de praktijk begeleidt, dan sluiten we een driehoekscontract.

Na het intakegesprek maak je een gespreksverslag. Hierin formuleer je jouw persoonlijke en professionele leerdoelen. De coach geeft je hier feedback op. Het leercontract dat hieruit voortvloeit, is de basis voor en focus van het coachprogramma.

Tenslotte bepaal je samen met de coach hoe je het gewenste resultaat wilt bereiken. Je maakt samen een plan van aanpak, waarin afspraken staan over onder andere de duur, frequentie, tussentijdse opdrachten en werkvormen. Zo werk je doelgericht.

Persoonlijkheidsprofiel

Als onderdeel van het coachtraject is het mogelijk om een persoonlijkheidsprofiel af te nemen. Je profiel geeft je een beeld van je sterke karaktereigenschappen, communicatie- en motivatievoorkeuren, persoonlijke ontwikkelthema’s en psychologische behoeften. Het helpt je om je zelfinzicht te vergroten en je zelfmanagement te versterken.

Maatwerk

Het coachprogramma is maatwerk. Door het individuele karakter is coaching gericht op specifieke vraagstukken en zijn de resultaten verschillend.
Voorbeelden daarvan zijn; een realistischer zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, een hanteerbare werkdruk, beter inzicht en bewustzijn van je capaciteiten of het wegnemen van belemmeringen in je functioneren. Deze resultaten zorgen ervoor dat je beter presteert op je werk. Het effect van jouw manier van samenwerken, communiceren en/of leidinggeven in het werk wordt optimaler.

Review

Rixt Zeelenberg, Directeur Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren, Universiteit Groningen: ‘Coaching bij Manon is voor mij helend geweest. Manon heeft me door te spiegelen en door vragen te stellen diep inzicht gegeven in mijn eigen gedrag. Ze luistert zeer aandachtig en stelt soms bovendien ontregelende vragen op een liefdevolle manier. Ze heeft me geleerd milder voor mezelf te zijn. Ik heb nu minder scherpe randjes en ben minder ontevreden over mijn scherpe randjes. Daardoor voel ik mij meer ontspannen en waardevoller. Ik heb mijn kwaliteiten leren kennen, ik durf kwetsbaar te zijn en ik heb geleerd hoe ik mezelf kan versterken. Dit gaat nooit meer weg.’

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bekijk de trainingen

Trainingen en opleidingen