Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

Startdatum

 • donderdag 13 februari 2025

Behaal je BTA-certificaat en word gecertificeerd PCM-coach

Tweede jaar internationaal erkende TA- en PCM-opleiding

Je hebt het eerste jaar van onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie gevolgd en wilt je kennis en toepassingsmogelijkheden van TA- en PCM concepten verder verdiepen.

Herken je dit?

 • Je wilt nóg meer gereedschap in je psychologische gereedschapskist.
 • Je wilt flexibel kunnen werken met de combinatie van TA, PCM en positieve psychologie.
 • Je wilt een variatie aan methodieken kunnen toepassen in je coachwerk.
 • Je wilt creatief kunnen coachen op basis van verschillende persoonlijkheidsprofielen.
 • Je wilt gecertificeerd PCM-Coach worden.
 • Je wilt de Basiscompetentie Transactioneel Analist (BTA) behalen.

Ben je oud-deelnemer aan onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie dan is deze vervolgopleiding geschikt voor jou!

Lees meer over deze opleiding:

Je herhaalt en verdiept je kennis van TA- en PCM-concepten. Deze kennis kun je direct toepassen in je dagelijkse praktijk. Wat je leert, maak je jezelf helemaal eigen, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied.

Je leert psychologische concepten te presenteren en toe te passen in je coachpraktijk. Aan de hand van een zelf afgenomen PCM-persoonlijkheidsprofiel kun je anderen stimuleren tot autonome groei. Je krijgt inzicht in de 7 pijlers van teamontwikkeling op basis van de ontwikkelingspsychologie.

Psychologieprogramma
Deze vervolgopleiding biedt je een uitgebreid verdiepend psychologieprogramma, met als basis de Transactionele Analyse (TA), het Process Communication Model (PCM), de positieve psychologie en mindfulness.

Doel
Verdiepen van je kennis en uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van verschillende psychologische theorieën; de focus ligt op het TA-begrippenkader, de TA-methodieken, het PCM-communicatiemodel, de positieve psychologie en mindfulness. Vlieguren maken in het werken met de theorieën en toepassen van de interventies bij de begeleiding van individuele personen en teams.

Doelgroep
Iedere oud-deelnemer aan onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie.

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de kenmerken en patronen van een breed scala aan persoonlijkheidstypen.
 • Je bent in staat om voorkeuren te ontcijferen en gedragspatronen te voorspellen.
 • Je beschikt over een breed repertoire aan psychologische concepten en methodieken.
 • Je leert om met je gereedschapskist te werken in coaching en counseling.
 • Je hebt je contactuele vaardigheden versterkt.
 • Je kunt autonome groei bij jezelf, individuen en teams stimuleren.

Toelatingscriteria
| Je hebt het eerste jaar van onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie gevolgd.
| Je bent bereid tot zelfreflectie en actieve deelname.
| Je kunt in je werk oefenen met wat je tijdens deze vervolgopleiding leert.

Het programma bestaat uit tien tweedaagse blokken, twee supervisies en tien intervisies.

Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Ontvangst vanaf 09.00 uur. Om 11.00 uur en 15.00 uur is er een koffie/theepauze en om 12.30 uur een lunch.

Blok 1 donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2025
Blok 2 donderdag 20 en vrijdag 21 maart 2025
Blok 3 donderdag 22 en vrijdag 23 mei 2025
Blok 4 donderdag 12 en vrijdag 13 juni 2025
Blok 5 donderdag 10 en vrijdag 11 juli 2025
Blok 6 donderdag 28 en vrijdag 29 augustus 2025
Blok 7 donderdag 25 en vrijdag 26 september 2025
Blok 8 donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2025
Blok 9 donderdag 27 en vrijdag 28 november 2025
Blok 10 donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2026

Locatie
Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG Baarn

Het programma bestaat uit tien tweedaagse blokken, twee supervisies en tien intervisies. De inhoud van het programma is onder andere gebaseerd op het gelijknamige boek Coachen vanuit de positieve psychologie van Manon Bongers, het boek Spreek jij mijn taal? en wetenschappelijk bewezen uitgangspunten van de positieve psychologie.

In de blokken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Contractmanagement | Afspraken maken op individueel- en teamniveau
Psychologische veiligheid | Jezelf durven uitspreken en anderen kunnen aanspreken
Opfrissen behandelde PCM-concepten | De sterke karaktereigenschappen, communicatie- en motivatievoorkeuren van alle zes persoonlijkheidstypen kennen
PCM-inzichten | Zelfmanagement toepassen op basis van je eigen persoonlijkheidsprofiel
PCM-tools | Vertrouwen en verbinding creëren door positieve interacties
PCM-interventies | Toepassen in coaching
Ontwikkelthema’s per persoonlijkheidstype | Themagericht coachen en counselen
Coachaanpak | Een ontwikkelplan voor je coachees maken
Opfrissen behandelde TA-concepten | Zelf aan de slag gaan met concepten
TA-onderdeel persoonlijkheid | Autonome groei stimuleren bij jezelf en anderen
TA-onderdeel communicatie | Effectief communiceren in een-op-een-gesprekken en in teams
Scriptprocessen | Zinspatronen en gedrag herkennen
Teamontwikkeling | De zeven pijlers van teamontwikkeling ontdekken en gebruiken
Grenzen, imago’s en afspraken | Binnen teams en groepen
Psychologische werkvormen | Toepassen in coaching
Persoonlijkheidscategorieën | Herkennen bij jezelf en anderen
Persoonlijkheidsstructuren | De juiste snaar weten te raken
TA-scholen | Verschillende manieren van kijken en werken
Ethiek | Omgaan met dilemma’s
Mindfulness | Je waarnemend vermogen vergroten
Wetenschappelijk bewezen uitgangspunten van de positieve psychologie | Vertaald naar de praktijk

Werkwijze
De werkwijze is dynamisch, interactief, persoonlijk, praktisch en procesgericht. Hierin staat ervarend leren centraal. Het aandeel theorie is ongeveer dertig procent. Daarnaast wordt er intensief gewerkt aan de hand van zelfonderzoek, zelfreflectie, ervaringsgerichte en bewustwordingsoefeningen, opdrachten, praktijkcases, rollenspellen, simulatie, intervisie en supervisie.

Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. De focus ligt op het behalen van je persoonlijke en professionele ontwikkel¬punten en leerdoelen. Het aantal deelnemers is minimaal zes en maximaal twaalf.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie heb je een persoonlijk intakegesprek met de opleider Manon Bongers. Het doel hiervan is om je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten te bespreken, en leerdoelen te formuleren. Ook bespreken we met elkaar of deze Vervolgopleiding geschikt is voor jou.

Intervisie
Om je inzicht, bewustwording en effectiviteit te vergroten, neem je in de periode tussen de opleidingsbijeenkomsten deel aan een intervisiegroep (bestaande uit je mededeelnemers). De data, tijden en locatie hiervoor stem je onderling af. Tijdens de intervisie wissel je persoonlijke en praktijkervaringen uit naar aanleiding van de behandelde lesstof, en je bespreekt de oefeningen die je gedaan hebt in relatie tot je ontwikkelpunten en leerdoelen. Je werkt vanuit gerichte opdrachten en oefeningen die je van de opleider Manon Bongers ontvangt.

De deelnamekosten bedragen € 7.999,- exclusief BTW. inclusief persoonlijk intakegesprek, 120 uur opleiding (10 tweedaagse bijeenkomsten), 5 PCM-persoonlijkheidsprofielen, 2 individuele supervisies, maandelijkse intervisie (10 bijeenkomsten), oefeningen, praktijk- en presentatieopdrachten, de boeken Coachen vanuit de positieve psychologie en Spreek jij mijn taal?, werkmap, syllabus, hand-outs, 2 setjes kaartjes persoonlijkheidstypen, poster, stickers en memocard. Het aantal studie-uren is gemiddeld 2 à 5 uur per week. Bij ons zijn de opleidingskosten volkomen transparant; je weet precies waar je aan toe bent. Geen extra kosten dus voor (noodzakelijke) tussentijdse begeleiding en feedback. Bovendien werken wij in groepen van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers, zodat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Je volgt eerst de 1-jarige TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie. Vervolgens heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie, waarin je wordt opgeleid tot BTA. BTA staat voor Basiscompetentie Transactioneel Analist. Dit is een Nederlandse erkenning.

Het is ook mogelijk om na het eerste jaar toe te werken naar het behalen van je CTA. CTA betekent Certified Transactional Analist. Dit is een internationale erkenning. Dit doe je door een CTA-contract met Manon – vanuit haar rol als TA-opleider en supervisor – af te sluiten.

De PCM-coachcertificering is onderdeel van de Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie.

Onze opleidingen zijn erkend door de European Association for Transactional Analysis (EATA), de International Transactional Analysis Association (ITAA) en door Process Communication Nederland.
De PCM-certificering voor coaches is geaccrediteerd door de International Coaching Federation (ICF) voor Continuing Coach Education (CCE).

Aan het einde van de opleiding ontvang je twee erkende certificaten: een PCM-coachcertificaat en een TA-opleidingscertificaat op basis van 80% aanwezigheid, actieve deelname, voldoen aan de opleidingscriteria en progressie in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

E info@bongers-partners.nl
T 071-3619880

Inschrijven voor deze opleiding

Schrijf je hier in voor deze opleiding.

  Persoonsgegevens

  Bedrijfsgegevens

  Wil je meer weten?

  Vul het formulier in en download de brochure Coachen vanuit de positieve psychologie

   Reviews over deze opleiding

   Meer trainingen