Certificeringen

Certificeringen, lidmaatschappen en erkenningen

In het trainersvak ben je nooit uitgeleerd. Opleidingsinstituut Bongers & Partners blijft zich daarom voortdurend ontwikkelen. Daarnaast doen we onderzoek naar en laten ons opleiden in nieuwe theorieën, methodieken en werkvormen. Hierdoor zijn we in staat om onze programma’s verder te professionaliseren en nieuwe programma’s te ontwikkelen. We beschikken over relevante certificeringen en erkenningen.

Gecertificeerd als

Internationaal Opleider en Supervisor in de Transactionele Analyse

Internationaal Transactioneel Analist in het werkveld coaching/counseling

Aangesloten bij en verbonden met hun ethische code

  • NVTA
  • EATA
  • IDTA
  • ITAA
  • Process Communication Nederland
  • Phoenix opleidingen

Certificering Schoolleidersregister PO

Certificering professionaliseringsaanbod ‘TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

PCM Basis- en verdiepingstraining zijn geaccrediteerd door ICF

Ben je als coach aangesloten bij de International Coaching Federation (ICF)? Mooi!

De PCM Basis- en verdiepingstraining zijn namelijk geaccrediteerd door ICF. Beide trainingsprogramma’s zijn geïntegreerd in onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie en in onze training Psychologie op de werkvloer. Voor de Basistraining ontvang je 5 Core en 6,5 Resource Development punten en voor de Verdiepingstraining 6,5 Core en 4,25 Resource Development punten.

Lid van

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ons lidmaatschap betekent dat wij ons confirmeren aan de gedragscode van de NRTO. Klik hier voor meer informatie.

Geregistreerd bij

En erkend in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Erkend

Permante Educatie punten

Aan de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie zijn 120 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie tref je aan op: www.NOBCO.nl

Onze open en incompany training en het individuele coachprogramma zijn erkend door Process Communication Nederland. Voor Mediators kunnen 18 PE-punten worden aangevraagd. Voor NOBCO coaches 6 PE-punten en voor BIG geregistreerden (ABAN) 18 PE-punten. De basistraining is ook geaccepteerd als informeel leren voor schoolleiders door het schoolleidersregister PO.

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bekijk de trainingen