Certificeringen

Certificeringen, lidmaatschappen en erkenningen

In het trainersvak ben je nooit uitgeleerd. Opleidingsinstituut Bongers & Partners blijft zich daarom voortdurend ontwikkelen. Daarnaast doen we onderzoek naar en laten ons opleiden in nieuwe theorieën, methodieken en werkvormen. Hierdoor zijn we in staat om onze programma’s verder te professionaliseren en nieuwe programma’s te ontwikkelen. We beschikken over relevante certificeringen en erkenningen.

Lid van

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.

Bongers & Partners BV  heeft op 14 april 2023 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private  opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Bongers & Partners BV voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Bongers & Partners BV aantonen dat zij voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Gecertificeerd als

Internationaal Opleider en Supervisor in de Transactionele Analyse

Internationaal Transactioneel Analist in het werkveld coaching/counseling

Aangesloten bij en verbonden met hun ethische code

  • NVTA
  • EATA
  • IDTA
  • ITAA
  • Process Communication Nederland
  • Phoenix opleidingen

Certificering Schoolleidersregister PO

Certificering professionaliseringsaanbod ‘TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

PCM Basis- en verdiepingstraining zijn geaccrediteerd door ICF

Ben je als coach aangesloten bij de International Coaching Federation (ICF)? Mooi!

De PCM Basis- en verdiepingstraining zijn namelijk geaccrediteerd door ICF. Beide trainingsprogramma’s zijn geïntegreerd in onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie en in onze training Psychologie op de werkvloer. Voor de Basistraining ontvang je 5 Core en 6,5 Resource Development punten en voor de Verdiepingstraining 6,5 Core en 4,25 Resource Development punten.

Geregistreerd bij

En erkend in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Erkend

Permante Educatie punten

Aan de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie zijn 120 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie tref je aan op: www.NOBCO.nl

Onze open en incompany training en het individuele coachprogramma zijn erkend door Process Communication Nederland. Voor Mediators kunnen 18 PE-punten worden aangevraagd. Voor NOBCO coaches 6 PE-punten en voor BIG geregistreerden (ABAN) 18 PE-punten. De basistraining is ook geaccepteerd als informeel leren voor schoolleiders door het schoolleidersregister PO.

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bekijk de trainingen

Trainingen en opleidingen