TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

Startdatum

 • donderdag 26 september 2024

Persoonlijke groei én professionele ontwikkeling op hoog niveau

1-jarige internationaal erkende TA-opleiding

Werken met mensen of begeleiden van mensen heeft altijd te maken met gedrag. Het gaat namelijk om wat mensen doen, hoe ze denken en hoe ze omgaan met gevoelens. Individueel en in de omgang met anderen. Als je leiding geeft aan mensen of hen coacht, begrijp je soms het gedrag van de ander niet. Zo kan er verwarring of miscommunicatie ontstaan.

In deze opleiding krijg je een compleet TA-programma aangeboden met verhelderende psychologische concepten en methodieken die je direct toepast in je dagelijkse praktijk.

Herken je dit?

 • Je hebt moeite met het inschatten van verschillende persoonlijkheden waar je mee te maken hebt.
 • Je vindt het lastig om op basis van jouw inschatting gerichte interventies toe te passen.
 • Je werkt vooral vanuit je intuïtie en kunt nog niet duidelijk onderbouwen wat je doet.
 • Je spreekt je gedachten en gevoelens niet snel uit of spreekt anderen niet aan op hun gedrag.
 • Bij het coachen focus je voornamelijk op de inhoud en onvoldoende op het proces.
 • Je trekt te veel verantwoordelijkheden naar jezelf toe, waardoor je het groeiproces van anderen hindert.

Dan is de opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie geschikt voor jou!

Bongers & Partners BV  heeft op 14 april 2023 het NRTO-keurmerk ontvangen en verzorgt erkende TA- en PCM-programma’s. Het NRTO keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private  opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Onze TA-jaaropleiding is ook erkend door de NOBCO
en staat vermeld in de catalogus van het scholingsregister

Lees meer over de opleiding:

Door het volgen en toepassen van het programma maak je een persoonlijke en professionele groeispurt door. Je leert anderen effectief te begeleiden, doordat je begrijpt wat er op relatieniveau speelt. Je krijgt de beschikking krijgt over een indrukwekkende psychologische gereedschapskist met daarin tools om onder andere de communicatie tussen mensen te analyseren. Daardoor kun je misverstanden uit de weg helpen en oplossingsgericht handelen.

Samengevat leer je veranderingsprocessen in goede banen te leiden, effectiever te communiceren en constructiever leiding te geven aan medewerkers, of coachees beter in hun ontwikkeling te coachen en te counselen.

TA-programma
Deze opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie biedt je een uitgebreid psychologieprogramma, met als basis de Transactionele Analyse (TA) en het Process Communication Model®. Je krijgt een compleet TA- en PCM-programma aangeboden met verhelderende concepten en methodieken. Deze kun je direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Transactionele Analyse (TA)
Transactionele Analyse is een sociale en psychologische theorie, ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne. Zijn theorie omvat een aantal uitgangspunten en kernconcepten die je ondersteunen om je bewust te worden van je patroon van denken, voelen en doen. De focus ligt op de ontwikkeling van je eigen autonomie. Op basis daarvan zet je interventies in. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak tot de positieve psychologie gerekend.

Process Communication Model (PCM)
PCM is een communicatiemodel, ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog dr. Taibi Kahler. PCM geeft behoeften en voorkeuren weer in zes persoonlijkheidstypen die we allemaal in meer of mindere mate in ons hebben. Inzicht in je eigen en elkaars unieke profiel helpt je om alles uit jezelf en de relatie met anderen te halen.

Doel
Kennis hebben van verschillende psychologische theorieën, het TA-begrippenkader, de TA-methodieken en het PCM-communicatiemodel. Deze theorieën en interventies kunnen toepassen in je persoonlijk en professioneel functioneren.

Doelgroep
Iedere professional die mensen begeleidt in hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

 • Leidinggevenden (top en middenkader)
 • Opleiders /trainers
 • (Human Resource) adviseurs
 • (Team)coaches
 • Projectleiders
 • Counselors, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten.

De opleiding is ook waardevol als je een staffunctie vervult en veel te maken hebt met ontwikkelings- en veranderingsprocessen in je team en organisatie.

Resultaat

 • Je hebt diepgaand begrip van het menselijk gedrag.
 • Je bent in staat gedrag positief te beïnvloeden.
 • Je intervenieert en communiceert constructief.
 • Je bent in staat om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen te doorbreken.
 • Je beschikt over een breed repertoire aan tools om jezelf en anderen aan te sturen.
 • Je hebt inzicht in verschillende persoonlijkheidstypen.
 • Je herkent wat er gebeurt op sociaal niveau (boven water) en psychologisch niveau (onder water).

Toelatingscriteria

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je bent bereid tot zelfreflectie en actieve deelname.
 • Je kunt in je werk oefenen met wat je tijdens de opleiding leert.

Het programma bestaat uit tien tweedaagse blokken, twee supervisies en tien intervisies. De inhoud van het programma is onder andere gebaseerd op het gelijknamige boek Coachen vanuit de positieve psychologie van Manon Bongers en wetenschappelijk bewezen uitgangspunten van de positieve psychologie.

In de blokken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Stromingen in de psychologie | Ken de klassiekers en de bronnen
Positieve psychologie | Wat is dat?
Wetenschappelijk onderzoek | Vertaald naar de praktijk
Ontwikkelingsfasen | De fasen die je doorloopt als individu en team
Contact | Aanwezig zijn in het moment
Contract | Van klacht naar probleem naar doel
Miskenningen | Niveaus waarop ontkenning plaatsvindt
Diagnosticeren | Een inschatting van de persoonlijkheid maken
Plan | Ontwerpen plan van aanpak
Interne egotoestanden | Wat zit er in je persoonlijkheid opgeslagen? Welke invloed heeft dit op jouw persoonlijk en professioneel functioneren?
Externe egotoestanden | Hoe gedraag jij je en wat is het effect van jouw gedrag op je omgeving?
Brillen op de wereld | Vanuit welke overtuiging kijk en reageer je?
Script | Wat is jouw rode draad?
Werkstijlen | Kwaliteiten en valkuilen bekeken vanuit 6 werkstijlen
Miniscript | Van ineffectieve naar effectieve gedragscyclus
Strooks | Erkenning en waardering voor wie je bent en wat je doet
(Tegen)overdracht | Het herhalen van oude vertrouwde relatiepatronen
Werken met gevoelens | Authentieke en overlevingsgevoelens (h)erkennen en constructief inzetten
Process Communication Model® | Persoonlijkheidshuis
6 persoonlijkheidstypen | Doorzetter, Harmoniser, Gestructureerd Denker, Rebel, Promotor en Dromer
Per persoonlijkheidstype | Vookeursperceptie, persoonlijkheidsaspecten, favoriete communicatiekanaal, psychologische behoeften, omgevingsvoorkeur, 3 graden disstress met bijbehorende gedragingen, ontwikkelthema’s en interventiemogelijkheden
Spelmatig gedrag | Psychologische Spelen op de werkvloer
Relaties | Gezonde en ongezonde afhankelijkheidsrelaties
Communicatiestijlen en -patronen | Effectieve en ineffectieve communicatie

Werkwijze
De werkwijze is dynamisch, interactief, persoonlijk, praktisch en procesgericht. Hierin staat ervarend leren centraal. Het aandeel theorie is ongeveer dertig procent. Daarnaast wordt er intensief gewerkt aan de hand van zelfonderzoek, zelfreflectie, ervaringsgerichte en bewustwordingsoefeningen, opdrachten, praktijkcases, simulatie, rollenspel, intervisie en supervisie.
Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. De focus ligt op het behalen van je persoonlijke en professionele ontwikkel¬punten en leerdoelen. Het aantal deelnemers is minimaal zes en maximaal twaalf.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie heb je een persoonlijk intakegesprek met de opleider Manon Bongers. Het doel hiervan is om kennis te maken, je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten te bespreken en leerdoelen te formuleren. Ook bespreken we met elkaar of deze opleiding geschikt is voor jou.

Intervisie
Om je inzicht, bewustwording en effectiviteit te vergroten, neem je in de periode tussen de opleidingsbijeenkomsten deel aan een intervisiegroep (bestaande uit je mededeelnemers). De data, tijden en locatie hiervoor stem je onderling af. Tijdens de intervisie wissel je persoonlijke en praktijkervaringen uit naar aanleiding van de behandelde lesstof, en je bespreekt de oefeningen die je gedaan hebt in relatie tot je ontwikkelpunten en leerdoelen. Je werkt vanuit gerichte opdrachten en oefeningen die je van de opleider Manon Bongers ontvangt.

Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Ontvangst vanaf 09.00 uur. Om 11.00 uur en 15.00 uur is er een koffie/theepauze en om 12.30 uur een lunch.

Blok 1 donderdag 26 en vrijdag 27 september 2024
Blok 2 donderdag 24 en vrijdag 25 oktober 2024
Blok 3 donderdag 28 en vrijdag 29 november 2024
Blok 4 donderdag 9 en vrijdag 10 januari 2025
Blok 5 donderdag 6 en vrijdag 7 februari 2025
Blok 6 donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2025
Blok 7 donderdag 3 en 4 april vrijdag 2025
Blok 8 donderdag 8 en 9 mei vrijdag 2025
Blok 9 donderdag 5 en 6 juni vrijdag 2025
Blok 10 donderdag 3 en 4 juli vrijdag 2025

Locatie
Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG Baarn

De deelnamekosten bedragen € 7.495,- exclusief BTW. Inclusief persoonlijk intakegesprek à 1,5 uur, 120 uur opleiding (10 tweedaagse opleidingsbijeenkomsten), 2 individuele supervisies à 1,5 uur, PCM-persoonlijkheidsanalyse, maandelijkse intervisie (10 bijeenkomsten à plusminus 3 uur), oefeningen, praktijk- en presentatieopdrachten, het boek Coachen vanuit de positieve psychologie, werkmap, syllabus en hand-outs. Het aantal studie-uren is gemiddeld 2 à 5 uur per week. Bij ons zijn de opleidingskosten volkomen transparant; je weet precies waar je aan toe bent. Geen extra kosten dus voor (noodzakelijke) tussentijdse begeleiding en feedback. Bovendien werken wij in groepen van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers, zodat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Accreditatie
Deze opleiding is erkend door de European Association for Transactional Analysis (EATA) en de International Transactional Analysis Association (ITAA). Na deze 1-jarige TA-opleiding kun je jouw Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA) behalen, de opmaat naar de internationale certificering Certified Transactional Analyst (CTA).

Aan het einde van de opleiding ontvang je drie erkende certificaten: het internationaal erkende TA 1-0-1 certificaat, het PCM Basis- en Verdiepingscertificaat en een TA-opleidingscertificaat op basis van 80% aanwezigheid, actieve deelname, voldoen aan de werkopdrachten en progressie in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Ben je ICF-gecertificeerd coach? Dan ontvang je de volgende CCE-eenheden voor de PCM-opleidingsonderdelen: Core Topics 5 CCE-eenheden, Advanced Topics 6,5 CCE-eenheden en Resource Development 10,75 CCE-eenheden. ICF staat voor International Coach Federation.

Ben je een schooldirecteur? Dan krijg je vanuit het scholingsregister 100 herregistratiepunten toegekend.

Aan de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie zijn 120 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Meer informatie tref je aan op: www.NOBCO.nl

E info@bongers-partners.nl
T 071-3619880

Inschrijven voor TA-opleiding
Coachen vanuit de Positieve Psychologie.

Reserveer hier jouw plek voor de opleiding.

Verzend onderstaand formulier en ontvang een uitnodiging om
jouw persoonlijke en professionele doelen te bespreken met Manon
Bongers in een vrijblijvend intakegesprek (online of op locatie).

Zijn wij een goede match? Ontvang na de intake de factuur om jouw
reservering voor deze opleiding definitief te maken.

  Persoonsgegevens

  Bedrijfsgegevens

  Brochure opslaan voor later?

  Verzend onderstaand formulier en ontvang de brochure met overzicht van de TA-opleiding  Coachen vanuit de Positieve Psychologie direct in je mailbox.

   Reviews over deze opleiding

   Meer trainingen