Wat is Transactionele Analyse (TA)?

In deze blog legt Manon Bongers uit waar Transactionele Analyse (TA)  voor staat, waar het vandaan komt, hoe wordt het toegepast en wat jij als leidinggevende hier in de basis van moet weten. Laten we beginnen!

Transactionele Analyse (TA) is een sociale en psychologische theorie, ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne. Zijn theorie omvat een aantal uitgangspunten en kernconcepten die je ondersteunen om je bewust te worden van je patroon van denken, voelen en doen. De focus ligt op de ontwikkeling van je eigen autonomie, om van daaruit interventies in te zetten. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt tot de positieve psychologie gerekend.

De voor mij belangrijkste psychologische basisstroming van waaruit ik leef en werk is de TA.

TA gaat over de ontwikkeling van je persoonlijkheid:

  • hoe ben ik de persoon geworden die ik nu ben?
  • Waar ben ik tevreden over en wat wil ik verder benutten?
  • Wat werkt zo belemmerend voor mij dat ik het wil bijstellen?

TA gaat ook over de communicatie tussen mensen: de non-verbale en verbale interacties en de effecten hiervan.

Wanneer is er sprake van effectieve communicatie en wanneer ontstaan er strubbelingen die leiden tot ineffectieve interactiepatronen? Daarnaast is TA is een contractuele methode: wat spreken we met elkaar af op diverse fronten? Wie is waar verantwoordelijk voor? De focus ligt op de ontwikkeling van je eigen autonomie en die van anderen. Vanuit die autonomie zet je interventies in.

TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt tot de positieve psychologie gerekend.

Eind jaren negentig maakte ik kennis met de TA. Ik vond het fascinerend om te ervaren dat ik door relatief eenvoudige psychologische concepten gedrag kon begrijpen en op een positieve manier kon beïnvloeden. TA heeft een prachtig en breed scala aan psychologische concepten en methodieken.

De combinatie van (zelf)inzicht, diepgang in verschillende opzichten (zoals emotioneel werk, relationeel werk en lichaamswerk) en praktische tools om je effectiviteit te vergroten vind ik een belangrijke meerwaarde. Het zal jou als coach helpen in je eigen ontwikkeling en de begeleiding van anderen.

Wil jij leren om TA-concepten en methodieken toe te passen om jezelf en anderen effectief te begeleiden? Lees dan verder over opleiding Coachen vanuit de Positieve Psychologie

Bekijk meer blogartikelen

Trainingen en opleidingen