Psychosociale Therapie

Herken je dit?

 • Ik voel me meestal onzeker in het contact met anderen.
 • Ik geef mijn grenzen vaak niet of niet duidelijk aan.
 • Ik ben doorgaans erg gestrest.
 • Ik heb voortdurend het gevoel dat ik geleefd word.
 • Ik ervaar hinderlijke blokkades en kom daardoor niet tot mijn recht.

Wil je dit?

 • Ik wil zekerder overkomen in gesprekken met anderen.
 • Ik wil sneller en duidelijker mijn grenzen aangeven
 • Ik wil rust en ruimte ervaren, en ontspannen door het leven gaan.
 • Ik wil meer grip hebben op mijn eigen leven.
 • Ik wil volledig gebruikmaken van mijn talenten.

Dan is een therapietraject geschikt voor jou.

Wat is therapie?

Wij verzorgen psychosociale therapiesessies die gericht zijn op begeleiding bij psychosociale klachten en problemen. Hierbij brengen we samen met jou je klachten en je problemen op mentaal, emotioneel, sociaal en fysiek gebied in kaart en vertalen we deze naar concrete, haalbare doelen en daaraan gekoppelde acties. We werken vanuit een op jouw doelen afgestemd behandelplan.

Als je het trauma niet aanpakt, is het dweilen met de kraan open. Onze kracht is dat je aan de ene kant diepgaand inzicht in je eigen persoonlijkheid krijgt en aan de andere kant toepassingsmogelijkheden krijgt aangereikt om constructief met jezelf en je omgeving om te gaan.

Onze therapie is een ervaringsgerichte manier van werken. We combineren gesprekstherapie met lichaamsgerichte therapie. We hanteren verschillende technieken: visualisatietechnieken, lichaamsgerichte, ervaringsgerichte en bewustwordingsoefeningen, psycho-educatie, de zijnsgerichte benadering (werken in het hier-en-nu), oefenen van gesprekstechnieken en rouwverwerking.

Therapie betekent het werken aan de ‘zieke delen’ in de persoonlijkheid. Bij het onderscheid tussen coaching, counseling en therapie hanteer ik de volgende vier gradaties (Weisfelt, Op weg naar gezondheid, 2000):

1. Mechanisme
Je functioneert goed en reageert af en toe in een geringe mate disfunctioneel.

2. Symptoom
Je functioneert goed, waarbij er regelmatig sprake is van disfunctionele reacties naar aanleiding van specifieke aanleidingen.

3. Syndroom
Het disfunctionele gedrag maakt deel uit van je persoonlijkheid. Hierdoor heb je er vaker en langer last van. Tegelijkertijd heb je nog wel een keuze en andere mogelijkheden tot je beschikking.

4. Structuur
Je persoonlijkheid is doorspekt met disfunctionele reacties en je hebt geen andere opties meer tot je beschikking. Je zit erin vast.

Grofweg valt een mechanisme onder coaching, een symptoom onder counseling en een syndroom onder therapie. De grens ligt voor mij bij een structuur. In dat geval verwijs ik cliënten door.

De keuze voor coaching of counseling of een combinatie hiervan wordt gemaakt in overleg tussen coachee en cliënt. Cliënten die komen voor therapie, worden meestal doorverwezen via de huisarts.

Sinds 2010 is Manon Bongers aangesloten bij het Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen en is zij erkend als therapeut. De kosten van behandeling voor particulieren worden, afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij je verzekerd bent en de manier waarop je verzekerd bent, voor een deel vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij therapie herkennen we een vijftal probleemgebieden:

Gestagneerde ontwikkeling

 • Niet lekker in mijn vel zitten
 • Onvrede hebben met mijn huidige werk- en/of privésituatie
 • Ik weet niet wat ik wil, voel of wat mij bezielt

Psychosomatische klachten

 • Hoofdpijn
 • Nek- en schouderklachten
 • Slaapproblemen
 • Vermoeidheid

Tijdelijke overbelasting

 • Stress
 • Overspannenheid
 • Burn-out

Emotionele problematiek

 • Onzekerheid
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Angsten
 • Gevoelens van onrust
 • Rouwverwerking (verlies van werk, relatie, partner of ideaal)

Sociale problematiek

 • Relatieproblemen
 • Communicatieproblemen
 • Gedragsproblemen

Gegevens voor de Zorgverzekeraar

Lid NVPA
Lidnummer 100897
AGB code Zorgverlener 94-010092
AGB code praktijk 94-58269

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bekijk de trainingen

Trainingen en opleidingen