Groei op

We hebben allemaal in ons leven voorbeeldfiguren. Van hen krijg je meestal onbewust positieve en belemmerende boodschappen mee. Boodschappen die je functioneren in het hier-en-nu nog steeds kunnen beïnvloeden.

Groei niet op

Je krijgt de boodschap dat je jouw mogelijkheden niet mag ontdekken, je verantwoordelijkheden onvoldoende kan oppakken en jezelf in geringe mate verder ontwikkelt.
Je ervaart dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen denken, voelen en handelen. En dat je onvoldoende mogelijkheden krijgt om je verder te ontwikkelen en je kwaliteiten goed tot hun recht te laten komen.

Groei op

In dit geval ontvang je de boodschap dat je mag doen waar je qua leeftijd, mate van zelfvertrouwen en competentie aan toe bent.
Je mag je mogelijkheden ontdekken, je verantwoordelijkheden oppakken en jezelf verder ontwikkelen. Met andere woorden: je mag opgroeien, dingen doen die aansluiten bij je (te ontwikkelen) competenties en je eigen keuzes maken.

Hoe uit zich deze boodschap bijvoorbeeld in het werk?

Ben je een leidinggevende die veel verantwoordelijkheden naar zich toetrekt? Dan kunnen medewerkers passief gedrag gaan vertonen.

Herken je dit

Een aantal oplossingsrichtingen waar je mee aan de slag kunt gaan:

  • Laat taken en verantwoordelijkheden daar waar ze thuishoren.
  • Maak de ongezonde afhankelijkheid in de relatie bespreekbaar.
  • Stem wederzijdse verwachtingen over taken en verantwoordelijkheden af.
  • Geef richtlijnen als je merkt dat iemand bepaalde dingen niet weet of kan.
  • Stel autonomie bevorderende vragen om het denkvermogen te stimuleren.
  • Geef mensen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheden onder jouw begeleiding op te pakken.

Laat anderen los in de mate waarin je inschat dat de ander dit aankan! Wouter ’t Hart zegt zo mooi: “Anders vasthouden”

Hoe ga jij om met het nemen en geven van verantwoordelijkheden op het werk? En in je privéleven?

Bekijk meer blogartikelen

Trainingen en opleidingen