Visie en uitgangspunten

Wat is onze visie? ‘Leer van gisteren, droom van morgen en leef vandaag!’ Door ook inzicht te krijgen in het denken, voelen en handelen van jezelf en anderen, kun je jezelf en anderen beter begrijpen en positief beïnvloeden. Je leert bovendien functioneren vanuit innerlijke zekerheid. Met deze visie en uitgangspunten werkt Bongers & Partners. Onze visie en uitgangspunten:

| Ieder mens is oké.
| Iedereen kan zelfstandig denken, voelen en handelen.
| Elk mens kan keuzes maken en is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel.

Ieder mens is uniek, maar ook binnen onze branche zijn specialisten niet inwisselbaar. Hoe beter de klik, hoe sterker het vertrouwen, hoe groter de kans op succes. Met de volgende visie en uitgangspunten geven daarnaast een indruk van onze manier van werken.

Respect Ieder mens is oké. Wij werken vanuit gelijkwaardigheid.

Autonomie Ieder mens heeft daarnaast het vermogen zijn eigen werk- en privéleven vorm te geven. Ieder mens is in staat zelfstandig te denken, voelen en handelen. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel. Wij stimuleren autonome groei, zodat er ruimte vrijkomt om de authenticiteit verder te ontwikkelen.

Identiteit Ieder mens heeft het vermogen zichzelf te zijn in wisselende tijden en situaties. Wij begeleiden mensen vanuit de ontmoeting in hun ontwikkeling op identiteitsniveau. Door  te leren aan en van elkaar.

Heelheid Ieder mens heeft namelijk de kwaliteit zichzelf te ontwikkelen en te accepteren wat nog niet af of heel is. Wij werken met kwaliteiten- en schaduwkanten om mensen te laten groeien in volwassenheid en innerlijke zekerheid.

Integratie Ieder mens is in staat het geleerde te integreren. Wij werken vanuit contracten (ontwikkelvragen en leerdoelen), om de ontwikkeling van mensen gericht te kunnen begeleiden.

Zingeving Ieder mens heeft behoefte aan zingeving. Iedere ervaring heeft betekenis. Wij ondersteunen mensen in het geven van betekenis aan hun ervaringen.

Wat doen we?

We begeleiden mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Samen met jou gaan we na hoe je jezelf en ook anderen beïnvloedt en wat de effecten hiervan zijn. Aan de hand van bewezen psychologische theorieën en vele methodieken leggen we verborgen processen, blokkades en talenten bloot. We stimuleren je om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen om te buigen naar effectieve. Het resultaat: persoonlijke en professionele groei en betere werkrelaties.

Hoe doen we dat?

Onze werkwijze is praktisch, persoonlijk, doel- en procesgericht. Kenmerkend in onze aanpak is dat je zelf als persoon centraal staat. Daarom zijn jouw talenten en jouw ontwikkelpunten leidend. De psychologische concepten en methodieken waar we mee werken, zijn bedoeld om gedrag en relatiepatronen te begrijpen en positief te beïnvloeden.

Vanuit een vergroot zelfinzicht en ook zelfbewustzijn ben je in staat om direct met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan. Om je voortgang in het leren te stimuleren en de toepassing van wat je geleerd hebt in de praktijk te bevorderen, werken we met intervisiebijeenkomsten, tussentijdse opdrachten, oefeningen en feedback.

Vanuit welke theorieën werken we?

Transactionele Analyse (TA); Process Communication Model(PCM); Mindfulness; Gestalt; Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP); Rationele Effectiviteits Training (RET); Systemisch Werken; persoonlijkheidscategorieën en typen; Management- & communicatiemodellen.

Hoogstwaarschijnlijk zeggen de bovenstaande theorieën je niet zo veel. Het zijn theorieën waarmee je het inzicht in jezelf en aan ook anderen vergroot. Ze bieden al met al een basis voor persoonlijke en professionele groei. Het is geen vastgestelde ‘roadmap to improvement’. Afhankelijk van de persoon of groep die tegenover ons zit, passen we de theorieën aan elkaar toe. Niet ieder mens is ontvankelijk voor elke methode.

Waar zijn we in gespecialiseerd?

| Persoonlijke effectiviteit
| Professionele effectiviteit
| Leiderschaps- en managementontwikkeling
| Effectief samenwerken
| Constructieve communicatie
| Vergroten zelfvertrouwen
| Balans tussen ratio en emotie
| Stressmanagement

We zijn erin gespecialiseerd om organisaties, teams en individuen te helpen bij de bewustwording van wie je bent, wat je kunt en ook wat je ontwikkelmogelijkheden zijn.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

| Het begeleiden van organisatieverbeteringsprocessen
| Incompany opleidings- en trainingsprogramma’s (mensen uit eenzelfde organisatie)
| Open opleidingen, trainingen en masterclasses (mensen uit verschillende organisaties)
| Individuele coaching
| Individuele counseling
| Psychosociale therapie

In het trainingsoverzicht staan al onze open opleidingen, trainingen en masterclasses. Deze programma’s kunnen wij ook incompany organiseren. Daarnaast staan de talenten, overlevingsstrategieën en ontwikkelpunten op individueel en/of teamniveau vanuit organisatieperspectief centraal.

Door deze aanpak sluit het programma nog beter aan op de dagelijkse praktijk en daarom bereik je resultaat in breder verband. Vanaf vier deelnemers is een incompany-programma daardoor (financieel) aantrekkelijk.

Hoe starten we een traject?

Voorafgaand aan een organisatieprogramma, groepstraining of individueel begeleidingstraject houden we een persoonlijk intakegesprek om kennis te maken en te ervaren of er een wederzijdse klik is. We helpen je om jouw ontwikkelpunten en leerdoelen te verhelderen en maken in onderling overleg een plan van aanpak, zodat je weet waar je als organisatie, team of individu aan toe bent.

Plan van aanpak

Hoewel ieder mens verschillend is en we niet allemaal gebaat zijn bij dezelfde aanpak, doorlopen we met elke deelnemer, coach of cliënt een drietal stappen.

Intake Wij starten elk ontwikkeltraject door middel van een mondelinge of schriftelijke intake.

Individueel of groepsgewijs ontwikkelprogramma Op basis van de ontwikkelpunten en leerdoelen die uit de intake zijn voortgekomen, wordt daarna een nieuw programma ontwikkeld of een bestaand programma afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Dit kan samengevat zijn:

| Een organisatie(cultuur) veranderingsproces
| Een teamveranderingsproces
| Een opleiding, training of masterclass
| Een coach-, counseling- of therapieprogramma
| Evaluatie: tussentijds en aan het einde evalueren wij samen met jou de voortgang van het ontwikkeltraject en de resultaten. Deze worden gerelateerd aan de overeengekomen leerdoelen.

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met onze Business Consultant Jolanda Menger op: bel 06-25002340 of stuur een e-mail naar jolanda@bongers-partners.nl 

Neem contact op