Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

mm

Tweede jaar internationaal erkende TA- en PCM-opleiding | Start 8 september 2022

Behaal je BTA-certificaat en word gecertificeerd PCM-coach

Begeleid door Manon Bongers, internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse en gecertificeerd trainer in het Process Communication Model®
Deze vervolgopleiding is gebaseerd op het gelijknamige boek van Manon Bongers.

Uniek aan deze 1-jarige vervolgopleiding:
| Opleiding is gebaseerd op het gelijknamige boek van Manon Bongers
| Combinatie van TA, PCM en positieve psychologie
| Nóg meer gereedschap in je psychologische gereedschapskist
| Creatief coachen op basis van persoonlijkheidsprofielen
| Certificering PCM-Coach
| Certificering Basiscompetentie Transactioneel Analist (BTA)
| Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Inhoud

Werken met mensen en begeleiden van mensen – uiteindelijk gaat het allemaal over gedrag. Om wat mensen doen, hoe ze denken en hoe ze omgaan met gevoelens. Individueel en in de omgang met anderen. Als je individuen en teams begeleidt in hun ontwikkeling, herken je soms positieve en ineffectieve persoonlijkheidskenmerken niet of begrijp je het gedrag van de ander niet. Er kunnen misverstanden of ongemakkelijke situaties ontstaan.

Deze vervolgopleiding biedt je een uitgebreid verdiepend psychologieprogramma, met als basis de Transactionele Analyse (TA), het Process Communication Model (PCM), de positieve psychologie en mindfulness. Je herhaalt en verdiept je kennis van TA- en PCM-concepten. Deze kennis kun je direct toepassen in je dagelijkse praktijk. Wat je leert, maak je jezelf helemaal eigen, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied. Je leert psychologische concepten te presenteren en toe te passen in je coachpraktijk. Aan de hand van een zelf afgenomen PCM-persoonlijkheidsprofiel kun je anderen stimuleren tot autonome groei. Je krijgt inzicht in de 7 pijlers van teamontwikkeling op basis van de ontwikkelingspsychologie. Je breidt je psychologische gereedschapskist verder uit, waardoor je steeds beter in staat bent om individuen en teams doel-, proces- en praktijkgericht te begeleiden in ontwikkelingsprocessen.

Doel
Verdiepen van je kennis en uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van verschillende psychologische theorieën; de focus ligt op het TA-begrippenkader, de TA-methodieken, het PCM-communicatiemodel, de positieve psychologie en mindfulness. Vlieguren maken in het werken met de theorieën en toepassen van de interventies bij de begeleiding van individuele personen en teams.

Doelgroep
Iedere oud-deelnemer aan onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie.

Resultaat
| Je hebt inzicht in de kenmerken en patronen van een breed scala aan persoonlijkheidstypen.
| Je bent in staat om voorkeuren te ontcijferen en gedragspatronen te voorspellen.
| Je beschikt over een breed repertoire aan psychologische concepten en methodieken.
| Je leert om met je gereedschapskist te werken in coaching en counseling.
| Je hebt je contactuele vaardigheden versterkt.
| Je kunt autonome groei bij jezelf, individuen en teams stimuleren.

Toelatingscriteria
| Je hebt het eerste jaar van onze TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie gevolgd.
| Je bent bereid tot zelfreflectie en actieve deelname.
| Je kunt in je werk oefenen met wat je tijdens deze vervolgopleiding leert.

Het programma bestaat uit tien tweedaagse blokken, twee supervisies en tien intervisies.De inhoud van het programma is onder andere gebaseerd op het gelijknamige boek Coachen vanuit de positieve psychologie van Manon Bongers, het boek Spreek jij mijn taal? en wetenschappelijk bewezen uitgangspunten van de positieve psychologie.

In de blokken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
| Contractmanagement Afspraken maken op individueel- en teamniveau
| Psychologische veiligheid Jezelf durven uitspreken en anderen kunnen aanspreken
| Opfrissen behandelde PCM-concepten De sterke karaktereigenschappen, communicatie- en motivatievoorkeuren van alle zes persoonlijkheidstypen kennen
| PCM-inzichten Zelfmanagement toepassen op basis van je eigen persoonlijkheidsprofiel
| PCM-tools Vertrouwen en verbinding creëren door positieve interacties
| PCM-interventies Toepassen in coaching
| Ontwikkelthema’s per persoonlijkheidstype Themagericht coachen en counselen
| Coachaanpak Een ontwikkelplan voor je coachees maken
| Opfrissen behandelde TA-concepten Zelf aan de slag gaan met concepten
| TA-onderdeel persoonlijkheid Autonome groei stimuleren bij jezelf en anderen
| TA-onderdeel communicatie Effectief communiceren in een-op-een-gesprekken en in teams
| Scriptprocessen Zinspatronen en gedrag herkennen
| Teamontwikkeling De zeven pijlers van teamontwikkeling ontdekken en gebruiken
| Grenzen, imago’s en afspraken Binnen teams en groepen
| Psychologische werkvormen Toepassen in coaching
| Persoonlijkheidscategorieën Herkennen bij jezelf en anderen
| Persoonlijkheidsstructuren De juiste snaar weten te raken
| TA-scholen Verschillende manieren van kijken en werken
| Ethiek Omgaan met dilemma’s
| Mindfulness Je waarnemend vermogen vergroten
| Wetenschappelijk bewezen uitgangspunten van de positieve psychologie Vertaald naar de praktijk

Opleidingsroute
Je volgt eerst de 1-jarige TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie. Vervolgens heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie, waarin je wordt opgeleid tot BTA. BTA staat voor Basiscompetentie Transactioneel Analist. Dit is een Nederlandse erkenning.
Het is ook mogelijk om na het eerste jaar toe te werken naar het behalen van je CTA. CTA betekent Certified Transactional Analist. Dit is een internationale erkenning. Dit doe je door een CTA-contract met Manon – vanuit haar rol als TA-opleider en supervisor – af te sluiten.
De PCM-coachcertificering is onderdeel van de Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie.

Onze opleidingen zijn erkend door de European Association for Transactional Analysis (EATA), de International Transactional Analysis Association (ITAA) en door Process Communication Nederland.
De PCM-certificering voor coaches is geaccrediteerd door de International Coaching Federation (ICF) voor Continuing Coach Education (CCE).

Data en tijden
Blok 1 donderdag 8 en vrijdag 9 september 2022
Blok 2 donderdag 29 en vrijdag 30 september 2022
Blok 3 donderdag 1 en vrijdag 2 december 2022
Blok 4 donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2023
Blok 5 donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2023
Blok 6 donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2023
Blok 7 donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023
Blok 8 donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2023
Blok 9 donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2023
Blok 10 donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september 2023

In verband met tussentijdse praktijkopdrachten en supervisie is de tussenliggende periode verschillend.

Het nieuwe boek van Manon Bongers sluit naadloos aan bij de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie.

Deelnamekosten
De deelnamekosten bedragen € 7.999,- exclusief hotelovernachting en BTW. Inclusief persoonlijk intakegesprek, 120 uur opleiding (10 tweedaagse bijeenkomsten), 5 PCM-persoonlijkheidsprofielen, 2 individuele supervisies, maandelijkse intervisie (10 bijeenkomsten), oefeningen, praktijk- en presentatieopdrachten, het boek Coachen vanuit de positieve psychologie en Spreek jij mijn taal?, werkmap, syllabus, hand-outs, 2 setjes kaartjes persoonlijkheidstypen, poster, stickers en memocard.

Certificering
Aan het einde van de opleiding ontvang je twee erkende certificaten: een PCM-coachcertificaat en een TA-opleidingscertificaat op basis van 80% aanwezigheid, actieve deelname en progressie in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Aanmelden of extra informatie

E info@bongers-partners.nl
T 071-3619880

 

Wil je meer weten? Download dan hier de brochure Vervolgopleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

  Curriculum is empty
  mm

  Manon Bongers is expert op het gebied van gedrag van mensen in organsiaties, trainer, coach, therapeut, procesbegeleider en auteur van de managementboeken ‘Coachen vanuit de positieve psychologie’, ‘Psychologie voor managers’ en ‘Dealen met je baas’. Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse, en gecertificeerd trainer in het Process Communication Model®. Sinds 2006 is Manon eigenaar van Opleidingsinstituut Bongers & Partners, een bedrijf gespecialiseerd in ‘Gedragsverandering’.

  Manon begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Samen met jou gaat ze na hoe je jezelf en anderen beïnvloedt en wat de effecten hiervan zijn. Aan de hand van bewezen psychologische theorieën en vele methodieken legt ze verborgen processen, blokkades en talenten bloot. Ze stimuleert je om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen om te buigen naar effectieve. Het resultaat: persoonlijke en professionele groei en betere werkrelaties.

  Manon: “Niets is zo lastig als het veranderen van je gedrag. Als je kleine stapjes zet en positieve ervaringen opdoet met je nieuwe gedrag, groeit je zelfvertrouwen en ben je gemotiveerd om je nieuwe gedrag meer in te zetten.”

  Haar werkwijze is praktisch, persoonlijk, doel- en procesgericht. Kenmerkend in haar aanpak is dat jij als persoon centraal staat. Hierbij zijn jouw talenten en jouw ontwikkelpunten leidend. De psychologische concepten en methodieken waar ze mee werkt, zijn bedoeld om gedrag en relatiepatronen te begrijpen en positief te beïnvloeden. Vanuit een vergroot zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan. Om je voortgang in het leren te stimuleren en de toepassing in de praktijk te bevorderen, werkt ze met intervisiebijeenkomsten, tussentijdse opdrachten, oefeningen en feedback.

  Uniek: de programma’s ‘Psychologie voor managers’ en ‘Psychologie op de werkvloer’ en de ‘TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie’ zijn gebaseerd op de boeken van Manon Bongers: ‘Psychologie voor managers – leidinggeven aan verschillende karakters’, ‘Dealen met je baas – versterk je werkrelaties door inzicht in jezelf, je leidinggevende en je collega’s’ en ‘Coachen vanuit de positieve psychologie-Hoe je gedrag leert begrijpen en beïnvloeden’.

   Inschrijven op deze training

   Persoonsgegevens
   Woonadres   Bedrijfsgegevens