TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

€ 7.199,00
Meld je aan

1-jarige internationaal erkende TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie | start 7 maart 2019

Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling op hoog niveau

Inclusief PCM-persoonlijkheidsanalyse

Inhoud

Gedrag

Werken met mensen of begeleiden van mensen heeft altijd te maken met gedrag. Het gaat namelijk om wat mensen doen, hoe ze denken en hoe ze omgaan met gevoelens. Individueel en in de omgang met anderen. Als je samenwerkt met mensen of hen coacht, begrijp je soms het gedrag van de ander niet. Zo kan er verwarring of miscommunicatie ontstaan.

TA-programma

Deze opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie biedt je een uitgebreid psychologieprogramma, met als basis de Transactionele Analyse (TA). Vanuit de TA werken we ook met mindfulness, systemisch werk en Neuro Linguïstisch Programmeren. Je krijgt een compleet TA-programma aangeboden met verhelderende concepten en methodieken. Deze kun je direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Persoonlijke en professionele groeispurt

Door het volgen en toepassen van het programma maak je een persoonlijke en professionele groeispurt door. Je leert anderen effectief te begeleiden, doordat je gaat begrijpen wat er op relatieniveau speelt en je de beschikking krijgt over een indrukwekkende TA-gereedschapskist. Je krijgt bijvoorbeeld tools aangereikt om de communicatie tussen mensen te analyseren. Daardoor kun je misverstanden uit de weg helpen en oplossingsgericht handelen. Samengevat leer je veranderingsprocessen in goede banen te leiden, effectiever te communiceren en constructiever leiding te geven aan medewerkers, of cliënten beter te coachen en te counselen.

Positieve psychologie

Transactionele Analyse is een sociale en psychologische theorie, ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne. Zijn theorie omvat een aantal uitgangspunten en kernconcepten die je ondersteunen om je bewust te worden van je patroon van denken, voelen en doen. De focus ligt op de ontwikkeling van je eigen autonomie. Op basis daarvan zet je interventies in. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak tot de positieve psychologie gerekend.

Doel

Kennis hebben van het TA-begrippenkader en de TA-methodieken en deze kunnen toepassen in je persoonlijk en professioneel functioneren.

Doelgroep

Iedere professional die mensen begeleidt, zoals leidinggevenden (top en middenkader), opleiders, adviseurs, trainers, (team)coaches, coördinatoren, projectleiders, counselors, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten. De opleiding is ook waardevol als je een staffunctie vervult en veel te maken hebt met ontwikkelings- en veranderingsprocessen in je team en organisatie.

Toelatingscriteria

• Minimaal HBO denk- en werkniveau
• Goede beheersing van het Engels i.v.m. het lezen van Engelstalige vakliteratuur

Resultaat

• Je hebt diepgaand begrip van het menselijk gedrag.
• Je bent in staat gedrag effectief te beïnvloeden.
• Je intervenieert en communiceert constructief.
• Je bent in staat om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen te doorbreken.
• Je beschikt over een breed repertoire aan tools om jezelf en anderen aan te sturen.
• Je hebt inzicht in verschillende persoonlijkheidstypen.
• Je herkent wat er gebeurt op sociaal niveau (boven water) en psychologisch niveau (onder water).

Programma

Het programma bestaat uit 10 tweedaagse blokken. De inhoud van het programma is onder meer gerelateerd aan de boeken Psychologie voor managers, Dealen met je baas en Handboek Transactionele Analyse.

In de blokken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Stromingen in de psychologie | Ken de klassiekers en de bronnen
Positieve psychologie | Wat is dat?
Wetenschappelijk onderzoek | Vertaald naar de praktijk
Ontwikkelingsfasen | De fasen die je doorloopt als individu en team
Contact | Aanwezig zijn in het moment
Contract | Van klacht naar probleem naar doel
Miskenningen | Niveaus waarop ontkenning plaatsvindt
Diagnosticeren | Een inschatting van de persoonlijkheid maken
Plan | Ontwerpen plan van aanpak
Interne egotoestanden | Wat zit er in je persoonlijkheid opgeslagen? Welke invloed heeft dit op jouw persoonlijk en professioneel functioneren?
Externe egotoestanden | Hoe gedraag jij je en wat is het effect van jouw gedrag op je omgeving?
Levensposities | Vanuit welke overtuiging kijk en reageer je?
Script | Wat is jouw rode draad?
Werkstijlen | Kwaliteiten en valkuilen bekeken vanuit 6 werkstijlen
Miniscript | Van ineffectieve naar effectieve gedragscyclus
Strooks | Erkenning en waardering voor wie je bent en wat je doet
(Tegen)overdracht | Het herhalen van oude vertrouwde relatiepatronen
Werken met gevoelens | Authentieke en overlevingsgevoelens (h)erkennen en constructief inzetten
Process Communication Model |Persoonlijkheidshuis, persoonlijkheidsaspecten en interactiestijlen
6 persoonlijkheidstypen | Doorzetter, Harmoniser, Gestructureerd Denker, Rebel, Promotor en Dromer
Per persoonlijkheidstype | Perceptie, communicatiekanaal, psychologische behoeften, omgevingsvoorkeur, 3 graden disstress met bijbehorende gedragingen en interventiemogelijkheden
Spelmatig gedrag | Psychologische Spelen op de werkvloer
Relaties | Gezonde en ongezonde afhankelijkheidsrelaties
Communicatiestijlen en -patronen | Effectieve en ineffectieve communicatie

Werkwijze

De werkwijze is dynamisch, interactief, persoonlijk, praktisch en procesgericht. Hierin staat ervarend leren centraal. Naast 30% theorie wordt er intensief gewerkt aan de hand van zelfonderzoek, zelfreflectie, ervaringsgerichte en bewustwordingsoefeningen, opdrachten, praktijkcases, simulatie, rollenspel, intervisie en supervisie. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Hierdoor haal  je optimaal rendement uit de opleiding. De focus ligt op het behalen van je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten en leerdoelen. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Intake

Voorafgaand aan deze opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie heb je een persoonlijk intakegesprek met Manon Bongers. Het doel hiervan is om kennis te maken, je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten te bespreken en leerdoelen te formuleren. Ook bespreken we met elkaar of deze opleiding geschikt is voor jou.

Intervisie

Om je inzicht, bewustwording en effectiviteit te vergroten, neem je in de periode tussen de opleidingsblokken deel aan een intervisiegroep. Deze bestaat uit je mededeelnemers. De data, tijden en locatie hiervoor stem je onderling af. Tijdens de intervisie wissel je persoonlijke en praktijkervaringen uit naar aanleiding van de behandelde stof. Ook bespreek je de oefeningen die je gedaan hebt in relatie tot je ontwikkelpunten en leerdoelen. Daarnaast werk je op basis van gerichte opdrachten en oefeningen die je van de opleider ontvangt.

Trainer

Manon Bongers is expert in de gedragspsychologie, trainer, coach, therapeut®, procesbegeleider en auteur van de managementboeken ‘Psychologie voor managers’ (2011) en ‘Dealen met je baas’ (2014). Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse. Sinds 2006 is Manon directeur en eigenaar van Bongers & Partners, een bedrijf gespecialiseerd in ‘Management van Mensen’. Manon begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Samen met jou gaat ze na hoe je jezelf en anderen beïnvloedt en wat de effecten hiervan zijn. De psychologische concepten en methodieken waar ze mee werkt, zijn bedoeld om gedrag en relatiepatronen te begrijpen en positief te beïnvloeden. Vanuit een vergroot zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan. Om je voortgang in het leren te stimuleren en de toepassing in de praktijk te bevorderen, werkt ze met intervisiebijeenkomsten, tussentijdse opdrachten, oefeningen en feedback.

UNIEK AAN DEZE 1-JARIGE OPLEIDING COACHEN VANUIT DE POSITIEVE PSYCHOLOGIE :

| Gedrag diepgaand begrijpen en positief beïnvloeden
| Constructief communiceren en interveniëren
| Werken met een psychologische gereedschapskist
| O.l.v. internationaal erkend TA-opleider Manon Bongers
| Maximaal 12 deelnemers
| Inclusief PCM-persoonlijkheidsanalyse, intakegesprek en 2 coachsessies

Data en tijden

Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Ontvangst vanaf 09.00 uur. Om 12.30 uur is er een lunch voor alle deelnemers.

Blok 1 | donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019
Blok 2 | donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019
Blok 3 | donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2019
Blok 4 | donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2019
Blok 5 | donderdag 4 en vrijdag 5 juli 2019
Blok 6 | donderdag 5 en vrijdag 6 september 2019
Blok 7 | donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019
Blok 8 | donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november 2019
Blok 9 | donderdag 9 en vrijdag 10 januari 2020
Blok 10 | donderdag 6 en vrijdag 6 februari 2020

Deelnamekosten

De deelnamekosten bedragen € 7.199,- exclusief hotelovernachting en BTW. Inclusief persoonlijk intakegesprek, 120 uur opleiding (10 tweedaagse bijeenkomsten), 2 coachsessies, maandelijkse intervisie (10 bijeenkomsten), lidmaatschap NVTA, het vakblad Strook, oefeningen, praktijk- en presentatieopdrachten, vakliteratuur Handboek Transactionele Analyse, Psychologie voor managers en Dealen met je baas, werkmap, hand-outs en oefenmateriaal.

Bij ons zijn de opleidingskosten volkomen transparant; je weet precies waar je aan toe bent. Geen extra kosten dus voor (noodzakelijke) supervisie, begeleiding etc. Bovendien werken wij in groepen van maximaal 12 deelnemers, zodat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Locatie

Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerlaan 1 in Baarn.

Tijdsinvestering

Persoonlijk intakegesprek à 1,5 uur, 120 uur opleiding (10 tweedaagse bijeenkomsten), 2 coachsessies à 1,5 uur per sessie, maandelijkse intervisie (10 bijeenkomsten à plusminus 3 uur) en gemiddeld 2 à 5 studie-uren per week.

Accreditatie

Na deze 1-jarige TA opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie kun je jouw Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA) behalen, de opmaat naar de internationale certificering Certified Transactional Analyst (CTA).

Certificering

Aan het einde van de opleiding ontvang je het internationaal erkende TA 1-0-1 certificaat en een opleidingscertificaat op basis van 80% aanwezigheid, actieve deelname en progressie in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Aanmelden of extra informatie

E info@bongers-partners.nl
T 071-3619880

Wil je meer weten? Download dan hier de brochure TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologieCurriculum is empty

Manon Bongers is expert in de gedragspsychologie, gedragstrainer, coach, therapeut®, procesbegeleider en auteur van de managementboeken ‘Psychologie voor managers’ (2011) en ‘Dealen met je baas’ (2014). Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse. Sinds 2006 is Manon directeur en eigenaar van Bongers & Partners, een bedrijf gespecialiseerd in ‘Management van Mensen’.

Manon begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Samen met jou gaat ze na hoe je jezelf en anderen beïnvloedt en wat de effecten hiervan zijn. Aan de hand van bewezen psychologische theorieën en vele methodieken legt ze verborgen processen, blokkades en talenten bloot. Ze stimuleert je om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen om te buigen naar effectieve. Het resultaat: persoonlijke en professionele groei en betere werkrelaties.

Haar werkwijze is praktisch, persoonlijk, doel- en procesgericht. Kenmerkend in haar aanpak is dat je zelf als persoon centraal staat. Hierbij zijn jouw talenten en jouw ontwikkelpunten leidend. De psychologische concepten en methodieken waar ze mee werkt, zijn bedoeld om gedrag en relatiepatronen te begrijpen en positief te beïnvloeden. Vanuit een vergroot zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan. Om je voortgang in het leren te stimuleren en de toepassing in de praktijk te bevorderen, werkt ze met intervisiebijeenkomsten, tussentijdse opdrachten, oefeningen en feedback.

Inschrijven op deze training

Persoonsgegevens
WoonadresBedrijfsgegevens