TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

mm

1-jarige internationaal erkende TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie | start 22 september 2022

Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling op hoog niveau

Inclusief PCM-persoonlijkheidsanalyse

UNIEK AAN DEZE 1-JARIGE OPLEIDING COACHEN VANUIT DE POSITIEVE PSYCHOLOGIE :

| Opleiding gebaseerd op het gelijknamige boek van Manon Bongers
| Gedrag diepgaand begrijpen en positief beïnvloeden
| Constructief communiceren en interveniëren
| Werken met een psychologische gereedschapskist
| O.l.v. internationaal erkend TA-opleider Manon Bongers
| Maximaal 12 deelnemers
| Inclusief PCM-persoonlijkheidsanalyse, persoonlijk intakegesprek en twee individuele supervisies

Inhoud

Gedrag

Werken met mensen of begeleiden van mensen heeft altijd te maken met gedrag. Het gaat namelijk om wat mensen doen, hoe ze denken en hoe ze omgaan met gevoelens. Individueel en in de omgang met anderen. Als je samenwerkt met mensen of hen coacht, begrijp je soms het gedrag van de ander niet. Zo kan er verwarring of miscommunicatie ontstaan.

TA-programma

Deze opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie biedt je een uitgebreid psychologieprogramma, met als basis de Transactionele Analyse (TA) en het Process Communication Model®. Je krijgt een compleet TA- en PCM-programma aangeboden met verhelderende concepten en methodieken. Deze kun je direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Persoonlijke en professionele groeispurt

Door het volgen en toepassen van het programma maak je een persoonlijke en professionele groeispurt door. Je leert anderen effectief te begeleiden, doordat je gaat begrijpen wat er op relatieniveau speelt en je de beschikking krijgt over een indrukwekkende TA-gereedschapskist. Je krijgt bijvoorbeeld tools aangereikt om de communicatie tussen mensen te analyseren. Daardoor kun je misverstanden uit de weg helpen en oplossingsgericht handelen. Samengevat leer je veranderingsprocessen in goede banen te leiden, effectiever te communiceren en constructiever leiding te geven aan medewerkers, of coachees beter in hun ontwikkeling te coachen en te counselen.

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse is een sociale en psychologische theorie, ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne. Zijn theorie omvat een aantal uitgangspunten en kernconcepten die je ondersteunen om je bewust te worden van je patroon van denken, voelen en doen. De focus ligt op de ontwikkeling van je eigen autonomie. Op basis daarvan zet je interventies in. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak tot de positieve psychologie gerekend.

Process Communication Model (PCM)

PCM is een communicatiemodel, ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog dr. Taibi Kahler. PCM geeft behoeften en voorkeuren weer in 6 persoonlijkheidstypen die we allemaal in meer of mindere mate in ons hebben. Inzicht in je eigen en elkaars unieke profiel helpt je om alles uit jezelf en de relatie met anderen te halen.

Doel

Kennis hebben van het TA-begrippenkader, de TA-methodieken en het PCM-communicatiemodel. Deze theorieën en interventies kunnen toepassen in je persoonlijk en professioneel functioneren.

Doelgroep

Iedere professional die mensen begeleidt, zoals leidinggevenden (top en middenkader), opleiders, (Human Resource) adviseurs, trainers, (team)coaches, coördinatoren, projectleiders, counselors, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten. De opleiding is ook waardevol als je een staffunctie vervult en veel te maken hebt met ontwikkelings- en veranderingsprocessen in je team en organisatie.

Toelatingscriteria

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Je bent bereid tot zelfreflectie en actieve deelname.
• Je kunt in je werk oefenen met wat je tijdens de opleiding leert.

Resultaat

• Je hebt diepgaand begrip van het menselijk gedrag.
• Je bent in staat gedrag effectief te beïnvloeden.
• Je intervenieert en communiceert constructief.
• Je bent in staat om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen te doorbreken.
• Je beschikt over een breed repertoire aan tools om jezelf en anderen aan te sturen.
• Je hebt inzicht in verschillende persoonlijkheidstypen.
• Je herkent wat er gebeurt op sociaal niveau (boven water) en psychologisch niveau (onder water).

Programma

Het programma bestaat uit 10 tweedaagse blokken. De inhoud van het programma is gebaseerd op het gelijknamige boek Coachen vanuit de positieve psychologie van Manon Bongers.

In de blokken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Stromingen in de psychologie | Ken de klassiekers en de bronnen
Positieve psychologie | Wat is dat?
Wetenschappelijk onderzoek | Vertaald naar de praktijk
Ontwikkelingsfasen | De fasen die je doorloopt als individu en team
Contact | Aanwezig zijn in het moment
Contract | Van klacht naar probleem naar doel
Miskenningen | Niveaus waarop ontkenning plaatsvindt
Diagnosticeren | Een inschatting van de persoonlijkheid maken
Plan | Ontwerpen plan van aanpak
Interne egotoestanden | Wat zit er in je persoonlijkheid opgeslagen? Welke invloed heeft dit op jouw persoonlijk en professioneel functioneren?
Externe egotoestanden | Hoe gedraag jij je en wat is het effect van jouw gedrag op je omgeving?
Levensposities | Vanuit welke overtuiging kijk en reageer je?
Script | Wat is jouw rode draad?
Werkstijlen | Kwaliteiten en valkuilen bekeken vanuit 6 werkstijlen
Miniscript | Van ineffectieve naar effectieve gedragscyclus
Strooks | Erkenning en waardering voor wie je bent en wat je doet
(Tegen)overdracht | Het herhalen van oude vertrouwde relatiepatronen
Werken met gevoelens | Authentieke en overlevingsgevoelens (h)erkennen en constructief inzetten
Process Communication Model® | Persoonlijkheidshuis
6 persoonlijkheidstypen | Doorzetter, Harmoniser, Gestructureerd Denker, Rebel, Promotor en Dromer
Per persoonlijkheidstype | Vookeursperceptie, persoonlijkheidsaspecten, favoriete communicatiekanaal, psychologische behoeften, omgevingsvoorkeur, 3 graden disstress met bijbehorende gedragingen, ontwikkelthema’s en interventiemogelijkheden
Spelmatig gedrag | Psychologische Spelen op de werkvloer
Relaties | Gezonde en ongezonde afhankelijkheidsrelaties
Communicatiestijlen en -patronen | Effectieve en ineffectieve communicatie

Werkwijze

De werkwijze is dynamisch, interactief, persoonlijk, praktisch en procesgericht. Hierin staat ervarend leren centraal. Naast 30% theorie wordt er intensief gewerkt aan de hand van zelfonderzoek, zelfreflectie, ervaringsgerichte en bewustwordingsoefeningen, opdrachten, praktijkcases, simulatie, rollenspel en intervisie. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Hierdoor haal  je optimaal rendement uit de opleiding. De focus ligt op het behalen van je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten en leerdoelen. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Intake

Voorafgaand aan deze opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie heb je een persoonlijk intakegesprek met Manon Bongers. Het doel hiervan is om kennis te maken, je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten te bespreken en leerdoelen te formuleren. Ook bespreken we met elkaar of deze opleiding geschikt is voor jou.

Intervisie

Om je inzicht, bewustwording en effectiviteit te vergroten, neem je in de periode tussen de opleidingsblokken deel aan een intervisiegroep. Deze bestaat uit je mededeelnemers. De data, tijden en locatie hiervoor stem je onderling af. Tijdens de intervisie wissel je persoonlijke en praktijkervaringen uit naar aanleiding van de behandelde stof. Ook bespreek je de oefeningen die je gedaan hebt in relatie tot je ontwikkelpunten en leerdoelen. Daarnaast werk je op basis van gerichte opdrachten en oefeningen die je van de opleider ontvangt.

Opleider

Manon Bongers is expert op het gebied van gedrag van mensen in organisaties, trainer, coach, therapeut, procesbegeleider en auteur van de managementboeken ‘Coachen vanuit de positieve psychologie, ‘Psychologie voor managers’ en ‘Dealen met je baas’. Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse, en gecertificeerd trainer in het Process Communication Model®. Sinds 2006 is Manon eigenaar van Bongers & Partners, een bedrijf gespecialiseerd in ‘Gedragsverandering’. Manon begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Samen met jou gaat ze na hoe je jezelf en anderen beïnvloedt en wat de effecten hiervan zijn. De psychologische concepten en methodieken waar ze mee werkt, zijn bedoeld om gedrag en relatiepatronen te begrijpen en positief te beïnvloeden. Vanuit een vergroot zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan. Om je voortgang in het leren te stimuleren en de toepassing in de praktijk te bevorderen, werkt ze met intervisiebijeenkomsten, tussentijdse opdrachten, oefeningen en feedback.

Data en tijden

Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Ontvangst vanaf 09.00 uur. Om 12.30 uur is er een lunch voor alle deelnemers.

Startdatum 22 september 2022:

Blok 1| donderdag 22 en vrijdag 23 september 2022
Blok 2| donderdag 3 en vrijdag 4 november 2022
Blok 3| donderdag 8 en vrijdag 9 december 2022
Blok 4| donderdag 12 en vrijdag 13 januari 2023
Blok 5| donderdag 9 en vrijdag 10 februari 2023
Blok 6| donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2023
Blok 7| donderdag 13 en vrijdag 14 april 2023
Blok 8| donderdag 11 en vrijdag 12 mei 2023
Blok 9| donderdag 8 en vrijdag 9 juni 2023
Blok 10| donderdag 6 en vrijdag 7 juli 2023

Deelnamekosten

De deelnamekosten bedragen € 7.199,- exclusief BTW. Inclusief persoonlijk intakegesprek, 120 uur opleiding (10 tweedaagse bijeenkomsten), 2 individuele supervisies, PCM-persoonlijkheidsanalyse, maandelijkse intervisie (10 bijeenkomsten), oefeningen, praktijk- en presentatieopdrachten, boek Coachen vanuit de positieve Psychologie, werkmap, syllabus en hand-outs.

Bij ons zijn de opleidingskosten volkomen transparant; je weet precies waar je aan toe bent. Geen extra kosten dus voor (noodzakelijke) tussentijdse begeleiding en feedback. Bovendien werken wij in groepen van maximaal 12 deelnemers, zodat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Locatie

Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1 in Baarn.

Tijdsinvestering

Persoonlijk intakegesprek à 1,5 uur, PCM-persoonlijkheidsprofiel à 2,5 uur, 2 individuele supervisies à 1,5 uur, 120 uur opleiding (10 tweedaagse bijeenkomsten), maandelijkse intervisie (10 bijeenkomsten à plusminus 3 uur) en gemiddeld 2 à 5 studie-uren per week.

Accreditatie

Na deze 1-jarige TA opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie kun je jouw Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA) behalen, de opmaat naar de internationale certificering Certified Transactional Analyst (CTA).

Certificering

Deze opleiding is erkend door de European Association for Transactional Analysis (EATA) en de International Transactional Analysis Association (ITAA).
Aan de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie zijn 120 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Meer informatie tref je aan op: www.NOBCO.nl
Ben je ICF-gecertificeerd coach? Dan ontvang je de volgende CCE-eenheden voor de PCM-opleidingsonderdelen: Core Topics 5 CCE-eenheden, Advanced Topics 6,5 CCE-eenheden en Resource Development 10,75 CCE-eenheden. ICF staat voor International Coach Federation.

Beoordeling

‘Ik wilde mijn mogelijkheden verbreden om interventies toe te passen in mijn werk, en wel op een manier die bij mij past. Geen trucjes. De opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie sloot hier naadloos bij aan. De modellen vanuit TA en PCM weet Manon goed over te brengen. Door ermee te oefenen, heb ik ze me eigen gemaakt. Maar waar Manon in mijn ogen echt het verschil maakt, is de toepassing van de theorie op wat ze op het moment zelf waarneemt in de groep. Ze benoemt wat ze in de groep ziet gebeuren en leert ons wat ze ziet. Ik heb daarmee geleerd goed te observeren en te letten op zaken waar ik me voor de opleiding niet bewust van was. Mijn mogelijkheden aan interventies zijn zeker toegenomen, maar bovenal heb ik veel geleerd over mezelf. Dit met dank aan Manon en de groep waarmee ik deze reis mocht maken.’
Lucie Kraaijeveld
Co-founder Leitsager – Thuis in Veranderen

‘Werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn coachvaardigheden professionaliseren – dat waren de doelen die ik mij stelde toen ik de opleiding begon. De opleiding, gebaseerd op de Transactionele Analyse (TA) en het Process Communication Model (PCM), is een perfecte match gebleken. De verschillende psychologische concepten heb ik goed uitgelegd gekregen en door oefeningen doorleefd. Ik heb meer keuze in interventies die ik vanuit verschillende stijlen kan inzetten. De opleiding wordt gegeven in een kleine groep, waardoor er veel ruimte is voor interactie en zelfreflectie. Manon, die de opleiding vakkundig verzorgt, heeft op een subtiele en constructieve manier mijn zelfbeeld versterkt. Ik gun iedereen de persoonlijke reis die ik door deze opleiding heb mogen maken!’
Pim Jonker
Interim transitie manager Nederlandse Spoorwegen

‘De opleiding is voor mij zeer waardevol geweest. In mijn functie als Senior Human Resource Adviseur kan ik debehandelde concepten goed toepassen.Vragen als ‘’welke (gedrags)kenmerken zie ik bij de ander” en “hoe sluit ik aan bij mijn gesprekspartner” worden vanuit de Transactionele Analyse en het Proces Communication Model behandeld. Maar ook zelfreflectie komt aan bod, gehoor geven aan je gevoel en daar daadwerkelijk iets
mee doen. Manon weet haar kennis en ervaring op zeer professionele wijze over te brengen. De openheid in de groep zorgt voor een groot leerrendement. Ik heb dagelijks profijt van wat ik heb geleerd!’
Helen Batenburg
Senior Human Resource Adviseur Pon’s Automobielhandel

‘De TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie was nooit saai en soms best confronterend. Door veel oefening zette ik steeds een stapje in de richting van meer inzicht. Manon demonstreerde daarbij groot vakmanschap en heeft mij en medestudenten subtiel door de theorie en oefeningen heen geleid. Ik heb veel geleerd over mijn eigen voorkeursstijl, over hoe mijn achtergrond doorwerkt in hoe ik werk. Veel mooier nog is dat ik geleerd en ervaren heb dat er een pallet aan stijlen is en hoe je deze kunt beïnvloeden, ten gunste van jezelf en vooral van degene die je leidt of begeleidt.
Eric Berne, het Process Communication Model, Manon Bongers… welk concept of welke professional uiteindelijk meer invloed heeft gehad op mijn ontwikkeling het afgelopen jaar, durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk toch Manon, professional in TA en PCM pur sang, altijd onberispelijk en in haar rol, spiegelend, kritisch en tegelijkertijd 100% veilig.
Dit is een topopleiding die ik iedereen kan aanbevelen. Bongers & Partners verdient een serieuze plek op de shortlist van managementopleidingen.’
Guido Boonstra
Manager werk & werkgeversdienstverlening AM Match

‘Het afgelopen jaar heb ik de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie mogen volgen bij Manon Bongers. Samen met een bijzondere groep trainees, in de prachtige bossen van Baarn, bezig zijn met coachen vanuit positieve psychologie. Vooraf niet gedacht dat daar een ontdekkingsreis naar mijzelf voor nodig was. Ik heb de veilige en fijne leeromgeving die Manon weet te creëren als erg waardevol ervaren. De inzichten en kennis die ik heb opgedaan, zowel professioneel als persoonlijk, zijn oprecht een ware schatkist!’
Ellen van de Beek
Directeur Noort Interieur

‘Na de opleiding Bedrijfskunde en twee projectmanagementopleidingen wilde ik meer leren over het gedrag van mensen. Ik was vooral benieuwd waarom het met sommige mensen zoveel makkelijker of lastiger (samen)werken is dan met anderen. En dan met een positieve insteek. Zo kwam ik terecht bij de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie. Alles aan de opleiding bleek professioneel: de intake en coachsessies met Manon, de opzet en inhoud van de opleiding, de prachtige locatie in de bossen van Baarn waar we les hadden en de stevige opdrachten. Ik heb ontzettend veel geleerd, wat ik meeneem in mijn werkleven, maar zeker ook in mijn privéleven: praktische handvatten (geen trucjes!) en inzicht in gedrag van anderen en vooral ook in mijn eigen gedrag. De groep medestudenten was erg fijn en de manier waarop Manon de tweedaagse sessies begeleidde, zorgde voor een open sfeer waarin alles gezegd kon worden. Ik vond het een veel zwaardere opleiding dan ik vooraf dacht, maar ik had het niet willen missen! ‘
Reina Geurtsen
HR Manager Excent Tandtechniek

‘Ik heb de TA-opleiding die ik heb gevolgd bij Manon, als zeer waardevol ervaren, en wel op meerdere fronten. In de eerste plaats is Manon een heerlijk directe opleider die net zo lang vasthoudt tot je je ‘defences’ laat zakken, en die daar ook op vertrouwelijke basis de groep voor inzet. Het is teamwork op-en-top! Daarnaast heb ik veel geleerd over mezelf en mijn interactie met anderen, waarbij de inbreng van de theorie van TA en PCM zeer waardevol was, maar nooit tot doel verheven werd. Er bleef altijd genoeg ruimte voor creatieve toepassing van andere inzichten; zo zette Manon ook yoga in. En als laatste heeft de opleiding mij als professional sterker gemaakt, waardoor mijn interventies zuiverder en daarmee doeltreffender zijn geworden. Oftewel: de opleiding kan ik iedereen van harte aanraden!’
Hilde Orriëns
Manager, coach en trainer
The Human Network

‘De TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie betekende voor mij vooral aandacht voor mezelf. Ik ben een rijker mens geworden door alle inzichten die ik aangereikt heb gekregen. Manon is een zeer kundige opleider, die goed laat zien waar psychologisch spel plaatsvindt en je een spiegel voorhoudt. Ze heeft me laten ervaren hoe het Process Communication Model werkt en welke interventies ik kan inzetten. Het beter begrijpen van mezelf, de ander en de communicatie, geeft mij veel meer keuzemogelijkheden. De opleiding is zeker een aanrader!”
Sela van der Kooij
Adviseur leren & ontwikkelen Abrona

‘De TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie is een onverwacht mooi professioneel en persoonlijk cadeau geworden. Ik ben aan de opleiding begonnen om meer inzicht te krijgen in waarom mensen doen wat ze doen, reageren hoe ze reageren. Ik wilde weten hoe irritaties ontstaan, hoe je die kunt voorkomen of wegnemen en wat ik als gesprekspartner kan doen om iedereen tot zijn recht te laten komen, en daarmee ook hoe ik als senior beleidsadviseur collega’s kan begeleiden in hun ontwikkeling. En ik wilde meer dan alleen het trucje uit een korte workshop, ik wilde echt kennis opdoen en vaardigheden leren die matchen met mijn eigen persoonlijkheid en die natuurlijk zouden aanvoelen. Deze opleiding heeft dit allemaal gebracht, en meer… dit jaar heeft me ook veel persoonlijke inzichten gegeven en een persoonlijke groei getriggerd, waar ik Manon en mijn groepsgenoten heel dankbaar voor ben.’
Martine van Heijnsbergen
Senior Beleidsadviseur Divisiemanagement divisie Registratie & Informatie

‘De TA- opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie heeft mij veel gebracht! Persoonlijk heb ik een ontwikkeling doorgemaakt die ervoor heeft gezorgd dat ik nu zelfverzekerder in mijn schoenen sta. Professioneel heeft de opleiding eraan bijgedragen dat ik een nieuwe stap in mijn loopbaan heb durven nemen. Ik heb de tools gekregen om het gedrag van anderen beter te doorzien en hierop in te spelen. Het aansluiten bij de ander binnen de communicatie gaat beter waardoor er minder sprake is van miscommunicatie en alles soepeler verloopt. Ik kan nu mijn eigen kwaliteiten zien en durf deze bewust in te zetten waar nodig. Ik ben een rustiger persoon geworden, waardoor er meer ruimte is voor de ander.’
Sigrid Valk
Adviseur Inzetbaarheid bij Argo Advies

Aan de TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie zijn 120 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Meer informatie tref je aan op: www.NOBCO.nl

Aanmelden of extra informatie

E info@bongers-partners.nl
T 071-3619880

Wil je meer weten? Download dan hier de brochure TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie

  Curriculum is empty
  mm

  Manon Bongers is expert op het gebied van gedrag van mensen in organsiaties, trainer, coach, therapeut, procesbegeleider en auteur van de managementboeken ‘Coachen vanuit de positieve psychologie’, ‘Psychologie voor managers’ en ‘Dealen met je baas’. Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse, en gecertificeerd trainer in het Process Communication Model®. Sinds 2006 is Manon eigenaar van Opleidingsinstituut Bongers & Partners, een bedrijf gespecialiseerd in ‘Gedragsverandering’.

  Manon begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Samen met jou gaat ze na hoe je jezelf en anderen beïnvloedt en wat de effecten hiervan zijn. Aan de hand van bewezen psychologische theorieën en vele methodieken legt ze verborgen processen, blokkades en talenten bloot. Ze stimuleert je om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen om te buigen naar effectieve. Het resultaat: persoonlijke en professionele groei en betere werkrelaties.

  Manon: “Niets is zo lastig als het veranderen van je gedrag. Als je kleine stapjes zet en positieve ervaringen opdoet met je nieuwe gedrag, groeit je zelfvertrouwen en ben je gemotiveerd om je nieuwe gedrag meer in te zetten.”

  Haar werkwijze is praktisch, persoonlijk, doel- en procesgericht. Kenmerkend in haar aanpak is dat jij als persoon centraal staat. Hierbij zijn jouw talenten en jouw ontwikkelpunten leidend. De psychologische concepten en methodieken waar ze mee werkt, zijn bedoeld om gedrag en relatiepatronen te begrijpen en positief te beïnvloeden. Vanuit een vergroot zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan. Om je voortgang in het leren te stimuleren en de toepassing in de praktijk te bevorderen, werkt ze met intervisiebijeenkomsten, tussentijdse opdrachten, oefeningen en feedback.

  Uniek: de programma’s ‘Psychologie voor managers’ en ‘Psychologie op de werkvloer’ en de ‘TA-opleiding Coachen vanuit de positieve psychologie’ zijn gebaseerd op de boeken van Manon Bongers: ‘Psychologie voor managers – leidinggeven aan verschillende karakters’, ‘Dealen met je baas – versterk je werkrelaties door inzicht in jezelf, je leidinggevende en je collega’s’ en ‘Coachen vanuit de positieve psychologie-Hoe je gedrag leert begrijpen en beïnvloeden’.

   Inschrijven op deze training

   Persoonsgegevens
   Woonadres   Bedrijfsgegevens