Coaching

Wat is coaching?

Coaching heeft grotendeels betrekking op je werk. Doel van coaching is dat je op je werk beter functioneert. De coach inventariseert eerst met jou wat de problemen zijn. Daarna worden samen leerdoelen geformuleerd, die gerelateerd zijn aan jouw werksituatie. Vanuit deze leerdoelen stimuleert de coach bij jou het inzicht in je eigen denken, voelen en handelen, en in dat van anderen. Doordat je je bewust wordt van patronen op psychisch, emotioneel, gedrags- en sociaal niveau, ben je in staat ineffectieve gedrags- en relatiepatronen te herkennen en vervolgens te doorbreken. Hierbij maakt de coach samen met jou een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk, zodat je kunt experimenteren met de gedragsopties die je samen met je coach in kaart brengt. Zo kun je zelf direct in de praktijk ervaren wat het effect is als je ander, functioneler gedrag laat zien.

Herken je dit?

  • Ik moet veel van mezelf, waardoor ik weinig werkplezier ervaar.
  • Ik heb vaak een gehaast gevoel, ben ongeduldig en anticipeer veel.
  • Ik neem verantwoordelijkheden van collega’s of medewerkers over.
  • Ik twijfel aan mezelf en zeg niet rechtstreeks tegen mijn collega’s wat ik denk of voel.
  • Ik stoor me aan het gedrag van mijn leidinggevende, collega of medewerker.

Wil je dit?

  • Leren vertrouwen op mezelf en anderen, en mild zijn voor mezelf.
  • Met mijn aandacht in het hier en nu zijn en in het moment reageren.
  • De verantwoordelijkheid daar laten waar die thuishoort.
  • Mij zelfverzekerd voelen en durven zeggen wat ik denk, vind en voel.
  • Mijn eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en positief beïnvloeden.

Dan is een individueel coachprogramma geschikt voor jou.

Leercontract

Je ontwikkelpunten en leerdoelen kunnen gekoppeld worden aan een Persoonlijk Ontwikkel Plan en de te ontwikkelen competenties. Dit plan kan in het driehoekscontract met je leidinggevende meegenomen worden. Op deze wijze kan jouw leidinggevende je gericht ondersteunen en ook begeleiden in de praktijk. Het Persoonlijk Ontwikkel Plan en de te ontwikkelen competenties kunnen ook als onderdeel van een uitgebreide intake in samenwerking met de coach gemaakt worden. Na het intakegesprek maak je een gespreksverslag. Hierin formuleer je jouw persoonlijke en professionele leerdoelen. De coach geeft je hier feedback op. Het leercontract dat hieruit voortvloeit, is de basis voor en focus van het coachprogramma. Aansluitend bepaal je in overleg met de coach, aan de hand van een voorgesteld plan van aanpak, de leerkoers die gevaren wordt. Zo kan er niet alleen doelgericht gewerkt worden maar ook resultaten geëvalueerd worden.

Maatwerk

Het coachprogramma wordt op maat gemaakt. Door het individuele karakter is coaching gericht op specifieke vragen en zijn de resultaten verschillend. Er kan bijvoorbeeld een realistischer zelfbeeld ontstaan. Je zelfvertrouwen kan toenemen, waardoor je je meer vanuit jouw innerlijke kracht kan profileren op de werkvloer. De werkdruk kan hanteerbaar worden, zodat je meer rust, ruimte en efficiëntie ervaart. Het bewustzijn van je capaciteiten kan worden vergroot. Belemmeringen in je functioneren kunnen worden weggenomen, wat je prestaties en het effect in je manier van samenwerken, communiceren en/of leidinggeven in het werk daartoe vergroot.

Ervaringscitaat

Rixt Zeelenberg, Afdelingshoofd Toetsconstructie, CITO: “Coaching bij Manon is voor mij helend geweest. Manon heeft me door te spiegelen en door vragen te stellen diep inzicht gegeven in mijn eigen gedrag. Ze luistert zeer aandachtig en stelt soms bovendien ontregelende vragen op een liefdevolle manier. Ze heeft me geleerd milder voor mezelf te zijn. Ik heb nu minder scherpe randjes en ben minder ontevreden over mijn scherpe randjes. Daardoor voel ik mij meer ontspannen en waardevoller.
Ik heb mijn kwaliteiten leren kennen, ik durf kwetsbaar te zijn en ik heb geleerd hoe ik mezelf kan versterken. Dit gaat nooit weer weg.”

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bekijk de trainingen

Trainingen en opleidingen