Machtsverschil

Ben je goed in je vak, dan word je leidinggevende. Iets wat we dagelijks zien gebeuren. Best krom, want het is een andere tak van sport.

Een aantal jaar geleden volgde Tom bij mij de training Psychologie voor managers om zijn kwaliteit van leidinggeven te vergroten. Na 10 jaar als fiscalist gewerkt te hebben werd hij leidinggevende.

Hij had geen idee wat er bij leidinggeven komt kijken. Hij voelde zich overvallen door de situaties met medewerkers. Spaarde zijn irritaties op. En barstte regelmatig uit in woede en driftbuien.

De negatieve stress die Tom kreeg van het leidinggeven zorgde bij hem voor disfunctioneel gedrag.

Na zelfonderzoek, het bespreekbaar maken van gedrag en gevoelens plus veel oefenen met sociale vaardigheden leerde hij een veilig werkklimaat te creëren.

Tom stond open voor feedback en realiseerde zich dat het zo niet langer kon. Niet voor zijn medewerkers, maar ook niet voor hemzelf.

In hun boek ‘De voorbeeldige organisatie’ schrijven Naomi Ellemers en Dick de Gilder: ‘Hoe groter het machtsverschil, hoe groter de kans dat machthebbers minachting ervaren voor hun ondergeschikten en zich daardoor minder ethisch gedragen’.

Leidinggeven is een vak met haar eigen competenties. Het draait niet alleen om de output (cijfers, targets en prestaties) maar ook om de input (houding, gedrag en omgang met anderen).

Wat denk jij? Zou er minder grensoverschrijdend gedrag zijn als leidinggevenden zowel op output als op input beoordeeld worden?

Bekijk meer blogartikelen

Trainingen en opleidingen